Wilt u onze app downloaden?

Google Play

Blijven ondernemen

Hoe ondernemen in tijden van de coronacrisis

Graag verwijzen wij u naar de website van onze accountant BDO waarop de diverse bijdragen met betrekking tot het coronavirus worden gepubliceerd en geactualiseerd. Hierbij geeft men inzicht inzake onder andere de volgende coronamaatregelen:
  • Regeling werktijdverkorting
  • Uitstel van betaling
  • Betalingsregeling voor maximaal 12 maanden
  • Herziening voorlopige aanslag 2020
  • Geen verzuimboeten voor het niet tijdig betalen van belasting
  • Werkkapitaalverruimende maatregelen
  • Contractuele verplichtingen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vanaf 6 april 2020 zou het mogelijk moeten zijn een beroep te doen op het noodfonds via de website van het UWV. Op basis van de ingediende aanvraag zal het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming verstrekken. Dit voorschot zal naar verwachting op binnen 2-4 weken na de aanvraag aan de werkgever worden verstrekt.

Het is van belang om in één keer een volledige aanvraag te doen, zodat het UWV zo snel mogelijk een voorschot kan verstrekken. 

eHerkenning via de BOVAG

Om zaken te regelen met een overheidsinstantie, heeft u steeds vaker eHerkenning nodig. Zo ook bij het aanvragen van corona-steun. Het blijkt dat nog niet alle autobedrijven deze eHerkenning hebben ingesteld.

Om problemen te voorkomen, raden wij u aan om u nu aan te melden voor de eHerkenning.

BOVAG-leden kunnen binnen één werkdag eHerkenning krijgen tot niveau drie. Dat kan anders tien tot twaalf weken duren!

Klik op de onderstaande link en vul onderaan de pagina uw e-mailadres, Kvk-nummer en bedrijfsnaam in. 

Bent u geen BOVAG-lid? Ga dan naar https://eherkenning.nl/leveranciers om u aan te melden.