Kostech

Kostech

Door de steeds verder toenemende technische ontwikkelingen van auto’s is het een must om te beschikken over de juiste en vooral actuele kennis. Door de toenemende complexiteit komt er steeds meer kijken bij het stellen van een diagnose en het vervangen van een defect onderdeel, met daarbij in steeds meer gevallen de noodzaak om het product te voorzien van nieuwe software.

Koskamp heeft als doel het autobedrijf te ondersteunen op het gebied van (technische) opleidingen en productinformatieavonden. Dit doen we in onze drie technische trainingscentra te Assen, Kampen en Nijmegen en de zeven theoriecentra.

Om (zo veel mogelijk) te voorkomen dat gemonteerde producten vroegtijdig uitvallen of niet volgens de juiste procedure worden vervangen gaat Koskamp starten met een nieuw technisch concept en een unieke aanvullende garantieafhandeling: Kostech Specialist

 De uitdrukkelijke wens van ieder autobedrijf is dat gemonteerde goederen niet vroegtijdig uitvallen. Mocht dit toch gebeuren dan wordt door de berijder een snelle adequate reactie verwacht om te kunnen beoordelen of het een productfout betreft (of niet). Met de Koskamp “geen gezeur garantie” gaan wij (het grootste deel van) de garantie aanvragen direct met u afwikkelen!