E10 Brandstof

Wat is E10?

E10 is een variant van de aloude Euro95 waar echter tot 10% ethanol aan toe is gevoegd. De reguliere Euro95 bevatte maximaal 5% ethanol. Tankstations met meer dan 2 pompen zijn vanaf 1 oktober 2019 verplicht E10 aan te bieden.

Reden hiervoor is dat (bio-)ethanol milieuvriendelijker is dan benzine. De CO2-uitstoot bij het verbranden van E10 ligt tot 2% lager dan die van E5/Euro95.

Is mijn auto geschikt?

Ongeveer 90% van de auto's kan probleemloos op E10 rijden. Bij voertuigen met een eerste registratie na 12 oktober 2018 is er met een sticker in de buurt van de vulopening aangegeven of het voertuig geschikt is voor E10. Voor oudere voertuigen kan op onder andere https://www.e10check.nl/ opgezocht worden of het geschikt is voor E10.

Mocht er E10 getankt zijn in een auto die hier niet geschikt voor is zullen de gevolgen in eerste instantie niet zo groot zijn. Mocht slechts een deel van de brandstoftank E10 bevatten volstaat het om de auto af te vullen met E5 (Euro95/Euro98). Raadpleeg bij twijfel de gebruikershandleiding of informatie van de fabrikant.

Nadelen van E10

Ook al is een voertuig geschikt voor E10, de brandstof kent wel een nadeel ten opzichte van E5/Euro95. Onder bepaalde omstandigheden kan E10 corrosief werken op aluminium. Ook kunnen bepaalde pakkingsmaterialen en slangen in het brandstofsysteem week worden. Er zijn echter tot op heden geen gevallen bekend van motor(schade) door het tanken van E10 in een auto die er geschikt voor zou moeten zijn.

Om het risico op corrosie zo klein mogelijk te maken zijn er diverse additieven beschikbaar. Deze zijn echter alleen te gebruiken indien het voertuig geschikt is voor E10. Mocht het voertuig niet geschikt zijn voor E10 kunnen deze additieven de schadelijke gevolgen niet volledig wegnemen.

Bekijk de additieven in onze webshop.