Wilt u onze app downloaden?

Google Play

RI&E

Een ondernemer loopt risico’s, dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten dienen te betalen, en een inbraak in uw bedrijf probeert u te voorkomen. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw medewerkers een boterham mee.

Kent u alle risico’s? Ook voor uw medewerkers en uw materieel?
Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon of personen minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Risico Inventarisatie en Evaluatie
U heeft vast weleens gehoord van een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een inventarisatie van alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een Plan van Aanpak (PvA) met de oplossingen.

Met die twee zaken kunt u de risico’s voor uw medewerkers en uw bedrijf terugdringen. Door samen met uw medewerkers aan de slag te gaan met het Plan van Aanpak zal tevens uw medewerkerstevredenheid stijgen en het ziekteverzuim afnemen.

Ingewikkeld? Dat valt mee. Belangrijk is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel. De inspectie SZW controleert hier actief op en de RI&E is in vele gevallen ook opgenomen als vereiste in uw polisvoorwaarden van verzekeringen.

Wilt u meer informatie? Vul dat het contactformulier in op deze pagina of neem contact op met uw persoonlijke accountmanager.

 

Meer informatie over de RI&E?